• Josep Bargalló
  • Josep Bargalló

Ball del Mocador de Bot

El típic Ball del Mocador.  També es dansa arreu del país un ballet molt graciós, en que els balladors requereixen en dansa a la seva parella mitjançant un mocador que tiren a llurs peus i que es anomenat Ball de Mocadors o de les amoretes. El costum d'invitar a la dansa per mitjà del mocador és molt antic, i aquest mitjà era emprat no tan solament a la dansa, sinó que fins era usat a tall de requeriment amorós. Una versió molt original del Ball del Mocador es feia a Bot la diada de Sant Blai dedicat a les parelles de promesos, ja que així que es concertava un prometatge, la fadrina regalava al seu promès un mocador pel cap, que variava en qualitat i riquesa segons els mitjans de la parella; cal aclarir, però, que els homes portaven el mocador al cap, no lligat com els aragonesos sinó que era més gran i se'l col•locaven com els valencians. En encetar la dansa, ells es deslligaven el mocador del cap, que havien rebut com a present i que havien lluït durant la festa, l'estenien a terra i ballaven al seu voltant amb la seva parella.. Si, involuntàriament, trepitjaven el mocador, per poc que fos, hom creia que el prometatge no acabaria amb casament, i que si arribava el matrimoni fóra desgraciat. 

La balladora quan balla sempre mira al ballador;

a veure si li cau la faixa o li surt... el mocador.

Per a la reconstrucció de la dansa ens hem valgut de les explicacions sobre aquest ball del Costumari Català i d’algunes dades aclaratories que em feu el senyor Amades, en la citada entrevista, ja que al poble ningú recordava res d'aquest ball, ni els mes vells De la melodia en feu una acurada instrumentació per cobla el mestre Jordi Nuñez i Pallarola (Arxiu de Dansa Tradicional Catalana. Josep Bargalló i Badia) Aquest treball d’Aportació a la dansa catalana la dedico en memòria del gran Folklorista de Catalunya en Joan Amades amb motiu de celebrar-se l’any dedicat a ell. Vaig tenir la sort de poder coneixe’l en vida. Va ser per allà els anys cinquanta, quan el meu mestre de dansa, el conegut folklorista barceloní en Joan Comas i Vicens m'acompanyà a visitar a Joan Amades a l'Arxiu Municipal d'Història de Barcelona, vora la Catedral, que em rebé molt amablement i amb molta il•lusió que un jove, (jo tenia uns 20 anys), s’interessés per les danses antigues i sobretot de les de les comarques de Tarragona tant deixades de les mans dels folkloristes. M'explicà moltes coses i detalls sobre la jota tarragonina i en especial al del Ball del Mocador que jo tenia molt d’interès de saber-ne tot que el pogués a mes de la informació que en donava en el recent llavors editat Costumari Català. El. Mestre Amades m’informà que ell provenia familiarment de la Terra Alta, i concretament de Prat de Compte i de Bot on hi passava llargues temporades de la seva infantesa a casa dels seus avis paterns. Actualment la població en honor seu li ha dedicat un carrer. Es doncs aquest ball del Mocador de Bot que em serveix d’excusa per celebrar i participar aquesta commemoració de l’any de Joan Amades.

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.