• Josep Bargalló
  • Josep Bargalló

Ball de la Bandera

Les Peces (ALBINYANA)

En el Diccionari de la Dansa de Pujol-Amades referint-se a aquest ball diu: Ball de la Bandera: Ball de carnestoltes fet per fadrins sols. Es un xic lliure en les seves evolucions formades per un seguit d'esses i cargols. De tant en tant fan el pont, per sota del qual van desfilant els balladors. Deu el seu nom a la circumstància de portar una grossa bandera el Capdavanter. La tonada era produïda per una gralla. (Les Peces).

Joan Amades en el Costumari Català parlant d'aquest ball.

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.