• Josep Bargalló
  • Josep Bargalló

Ball de la Roda de Masdeverge (El Montsia)

Es creu que el nom li prové de quan un grup de pagesos de Tortosa va fundar aquest poble fa quasi tres-cents anys, prop del mas d'un tal Verge, en el pla de la riba dreta del riu Ebre i amb la serra del Montsià al fons.

La festa major s'escau el primer d'agost i es dedicada a la Mare de Déu del Roser, ja que aquesta festa s'escau al mes d'octubre però l'han passada al mes d'agost perquè en aquell mes hi ha molta feina amb la recol·lecció de fruits.

En aital diada els principals actes que es celebraven a part de la missa major i la processó, eren el ball de plaça, sempre molt concorregut i els bous.

En el ball de plaça a mes de la Jota tortosina i el ball del Punxonet, s'havia ballat el Ball de la Roda, anomenat així perquè les parelles es disposaven en rodona per a ballar-lo.

El ball de la Roda el ballaven els majorals que eren els que tenien cura  de l'organització de la festa. Prèviament invitaven a les xiques que havien de ballar amb ells, i que podien ser la promesa, una germana o be simplement una amiga.

Els majorals entre altres coses eren els que portaven l'estendard de la confraria i la imatge de la mare de Déu en les processons.

El Ball de la Roda es pot considerar com una variant del Ball de les majorales o ball del Roser tant tradicionals en tots els pobles de Catalunya.

El ball s'executava a la nit a la plaça i al so de "gaita" (dolçaina) i tambor, i a la llum de cremallers que es plantaven als extrems de la plaça.

El Ball de la Roda servia per obrir el ball, era doncs la primera dansada i era considerat un honor de poder-lo ballar. Després d'aquest ball se'n ballaven d'altres que ja podia  fer-ho tothom que ho volgués.

Antigament  les parelles es vestien de pagès a l'estil tortosí portant les dones faldetes llargues, mantons de Manila, mitges o "calces" blanques davantals amples i llargs  i monyo amb pintetes o flors. Els homes portaven pantalon calça curta, mitges blanques, pius negres o mitjons, gec o brusa negra, faixa negra i barret d'ala ampla i copa rodona.

La música que servia per interpretar aquest ball fou recollida pels "Flarets de Santa Bàrbara" i ens fou facilitada pels seus familiars.

Tota la informació sobre aquesta dansa ens ha estat facilitada per la senyora Irene Roig i Ferré de 87 anys d'edat, i pels senyors Alfred Bel i Tomàs i Joan Albesa i Also tots tres fills de Masdenverge.

Es curiós de fer ressaltar que la senyora Irene es va descalçar per així millor puntejar i evolucionar la dansa segons es pot veure en les fotografies que acompanyem. Masdenverge agost de 1986.

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.