• Josep Bargalló
  • Josep Bargalló

Ball de Tres d'Ulldecona

Antigament la festa major d'Ulldecona se celebrava el dia 18 d'octubre festivitat de Sant Lluc, i una de les notes més típiques havia estat el Ball del Panoli opa en oli, mena de coques de tipus especial, pastades en oli, les quals els balladors oferien a llur parella a tall de ram, i elles lluïen molt cofoies, durant la dansa. Desprès del ball se solien menjar el panoli a la plaça mateix. També havien dansat el Ball de Tres,on els ballaires es dividien en grups, formats per un ballador i dues balladores, Era ball de molta habilitat per els homes , les evolucions dels quals eren força complicades i difícils que les de les dones. Tant l'un com l'altra aquests balls eren variants de la jota tortosina, que no es pas igual que la valenciana ni l'aragonesa, tant en la melodia com en la coreografia.(Costumari Català de Joan Amades)

La musa popular fa ballar aquest ball a la Mare de Déu en una de les variants de la nadala coneguda amb el nom de Els tres Pastorets".

                                               Si n'hi havia tres pastorets,

                                               tots tres dintre d'una cova;

                                                l'un sona el rebequet,

                                               l'altra sona la viola,

                                               l'altre sona el ball de Tres

                                               per fer ballar la "Sinyora"

                                               Jove, si voleu ballar.

                                               vo's tocarem una estona.          

(Diccionari de la Dansa, dels Entremesos i dels Instruments de Música i Sonadors. Volum I Dansa. Francesc Pujol i Joan Amades.- 1936)

També hi ha un Ball de Tres localitzat a Castelló d'Empúries a la música de la qual hi es aplicada la popular lletra:

                                   Aquest és i aquest no és.

                                   i aquest es el Ball de Tres . . .

Amb motiu de la II trobada de Danses Vives de les Comarques Tarragonines a Vila-seca, vaig parlar amb els components del Ball de Mantons d'Ulldecona que em van insinuar la possibilitat de tornar a reviure el Ball de Tres que antigament s'havia ballat al poble per festes i d'una manera especial per Sant Antoni Abad.

En un programa de l'Associació d'estudis tradicionals del "Grup Castelló" amb motiu del XIII Festival de danses de l'Antiga Corona d'Aragó celebrada a la plaça Major de Castelló el dia 12 de maig de 1996, descriu així el "Ball de Tres": El Ball de Tres es caracteritza i diferència perquè és ballat per dues dones i un home o a l'inrevés, si bé el primer el primer cas sol ser mes comú. L'home que se situa en línia amb les dues balladores, comença al centre, alternant passos amb l'una i l'altra, açò passa mentre es canta, puix que a la tornada fan un moviment conjunt, encreuant-se en forma de huit..."

Emprant doncs una de les  melodies valencianes, d'aquest nom  i que es toca a molts pobles veïns d'Ulldecona , entre ells Sant Rafel del Maestrat, poble a escassos  quilometres d’Ulldecona, hem refet aquesta dansa, basant-nos en informacions de gent gran que ho havien sentit explicar als seus avis que també es ballava com una jota. No tocaven castanyoles i feien esclafir els dits. En manifesten que antigament era tocada i ballada amb gralla i tambor, i en els darrers temps, amb rondalla i fins i tot amb banda de música. No era cantada com les versions valencianes. El nom e Ball de tres es degut a les circumstancies que envolten el seu nom: El ballen grups de tres persones. La coreografia de ball està composta de tres figures, i la música està composta de tres melodies i una coda. Informació rebuda de Joan Forcadell i Jaumà  Maria Castell i Segura fills de Sant Rafel.

Recollit tot el material els hi hem exposat la manera que es podria recuperar aquesta dansa i ells ho han acceptat sense reserves. Cal fer ressaltar que la reconstrucció d'aquest ball s'ha fet per tal que la gent del poble ho pugui tornar a ballar per places i carrers com es feia antigament, tornant a introduir en la festa les velles costums tradicionals. He cregut que aquest motiu era vàlid per fer-ne la reconstrucció. Ulldecona juny de 1997. (Arxiu de Dansa: Josep Bargalló i Badia)

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.