• Josep Bargalló
  • Josep Bargalló

Ball dels Prims de Vila-seca

BALL DELS PRIMS DE VILA-SECA DE SOLCINA

Parlant d aquest ball en Joan Amades en el seu Costumari`, i referint-se a la versió reusenca ens diu: “Es un dels balls mes antics i sembla representar una dansa de joglars que amb els seus moviments,  figures i passos, van repicant los cascavells dels vestits i  de les mans d’una manera harmònica i  acompassada. Van cofats amb un alt cucurutxo ple de cintes i mig tapat amb una glassa o xarxa pròpies d’algunes poblacions de la costa. Reus no es costaner però podria ser que s’hagués après a Salou o Cambrils o d’alguna població veïna i que allí s’hagués perdut  i per això no ens han arribat dades”

Amb aquesta teoria doncs be podria ser que el Ball de Prims tingues un origen costaner i que provingués de Salou, o de Vila-seca,  ja que fins fa poc temps els dos municipis eren un de sol el de Vila-seca i Salou.

Se sap es ballava a Vila-seca, hi ha proves documentals. L’any 1775 amb motiu de celebrar-se unes grans festes en honor a Sant Bernat Calvo, a part d’estrenar-se gegants i mulassa entre els balls que es citen hi el dels Prims. que es s’interpretà junt amb altres. Aques t ball se’n tenen referències  fins a primeries del segle XIX. Si be  en tota la extensa documentació vilasecana parlen tan poc dels balls tradicionals de la població, n’hem trobat referències a l’Arxiu Municipal de Reus..

L’any 1814 amb motiu d ela vinguda a Reus del Rei Ferran VIII, l’ajuntament d’aquesta ciutat demanava al de Vila-seca, si li volia deixar els vestits per ballar el Ball dels Prims”. Pocs dies després, exactament el dia 29 de març de 1814, l’ajuntament de Vila-seca, contestava al de Reus en els següents termes : “. . .Hace algunos años que se perdieron los vestidos del Bayle llamado dels Prims, que tenia esta villa, de manera que la última vez que los necesitó tuvo que acudir a Riudoms i la penultima a esa villa. Siente este cuerpo no poder servirle etc. etc. “ Amb aquesta carta queda ben confirmat l’existencia del Ball de Prims amb els vestits propis corresponents i que eren com els que hi havia a Reus.

En quan a la coreografia sembla que no deuria diferir gaire d’una població a l’altre el mateix que demostra que era igual en la forma de vestir, i podria ser com diu Amades, que els reusencs ho haguessin après de Salou, es a dir de Vila-seca, o be que els vilasecans l’haguessin après  Reus  ja que segons Bofarull. “Reus es indubtablement lo Coliseo y fins lo Conservatori de ahont sortian los mestres que la mantenian y propagavan ...”

”L’Any 1984 l’Esbart Ramon d’Olzina de Vila-seca en va fer un muntatge, semblant al de Reus amb lleugeres diferencies i que es va estrenar al Concurs Internacional de Cantonigrós. La instrumentació per cobla de la melodia la va fer el prestigiós músic de sardanes en Tomàs Gil i Membrado.

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.