• Josep Bargalló
  • Josep Bargalló

Jota de la Pobla de Massaluca

Aquesta població de la Terra Alta celebra la seva festa grossa la diada de Sant Antoni Abad, que s’escau el 17 de gener; antigament era molt lluïda perquè hi havia molts animals a beneir, ja que encara no existia la maquinaria agrícola. d’avui dia i, per tant en totes les cases tenien animal per a les feines del camp.

Començava la festa amb el cant dels “despertadors”, que es l’única cosa que encara perdura. Es fa a les sis del matí, i els cantaires surten pels carrers del poble a cantar. Porten una campaneta que la fan sonar per les cantonades per despertar la gent, i allí entonen una espècie de goigs del sant, anomenats “L’Aurora”, cantats en castellà i dels quals adjuntem la melodia musical i la lletra.

Després es fa una solemne missa Major, amb assistència de l’Ajuntament en corporació, acompanyat per la música, i en acabar, es fa la benedicció dels animals.

Antigament, a la tarda, a la plaça de l’Església se celebrava el ball on ballaven exclusivament jotes: era molt popular l’anomenada “L’Atisora” que era la primera que es ballava i era considerada com la pròpia del poble, i que descrivim apart.. En aquell temps la plaça estava plena de balladores i curiosos, i la jota que interpretaven havia estat ballada per Majorals,  però ja fa molts anys que no n’hi ha, i ningú no se’n recorda, gairebé. A causa del veïnatge amb l’Aragó, els passos de la jota són molt airosos i més variats que la resta de les poblacions veïnes de la Terra Alta, on molta gent hi feien cap.

El ball de la jota amb tot el seu esplendor i variacions durà fins a la guerra del 36. Acabada aquesta es tornà a ballar durant uns anys. Cal comentar que a la plaça se’n ballaven moltes de jotes i cadascú feia els passos que més li plaïen, però aquesta versió es ballava immediatament després de “L’Atisora” i l música era autòctona de la població. En aquest any de 1986 la jota ha estat bandejada de la plaça del poble i de la festa major.

Pel recull d’aquesta versió de la Jota, la música ens ha estat facilitada pel músic local senyor Antoni Suñé i Barrubés, i la manera de ballar-la junt amb la resta de informacions i materials, pel matrimoni Marin, Josep Camarassa i Domènech, i per la senyora Teresa Álvarez i Folquè, tots ells fills de la pobla de la Massaluca.

VESTUARI

Vers els anys 20, la gent encara usava vestit típic de la pagesia del Matarranya,  els homes amb calça curta, faixa i mocador al cap a l’estil aragonès, i les dones faldilles llargues i manton de Manila. En els darrers anys, els homes anaven mudats a la moda del dia i les dones solament conservaven el manton de Manila.

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.