• Josep Bargalló
  • Josep Bargalló

Llista de ballets

província : VALLÈS OCCIDENTAL
Població Nom Recull Any Instrumentació
Sant Cugat Vallès Ball del Vano C. Franquesa 1997 F. Juanola
Terrassa Treure Ball Joan Amades
Terrassa Ball de L'Estapera Ig. Viñolas 0000
Terrassa Ball de L'Estapera M. Soler 1987
Terrassa Ball dels Reis Bastoners 1991
Terrassa Ball de La Coca -
Terrassa Ball dels Nans Terregada 1980
Terrassa Ball de Bastons Grall.Sitges 1987
Terrasa Ball dels Gegants Tarregada 1991
Vallès Ball de Cintes Josep Vila 1958
Vallès Hereu Riera E. Català D. D. Sanahuja
Vallès Ball de Gitanes (8) J. Bargalló 1987 J. Andreu G.
Vallès Ball de Gitanes (8) Joan Rigall 1908 J. Andreu G.
Vallès Ball de Gitanes (12) Joan Rigall 1908 D. Sanahuja
Vallès Ball de Gitanes (16) Joan Rigall 1908 D. Sanahuja
Vallès Ball de Gitanes (24) Joan Bial S. 1930 D. Sanahuja
Vallès Ball de Gitanes (32) Joan Bial S. 1930 D. Sanahuja
Vallès L'Espolsada J.Pardinilla
Rubí Ball dels Gegants -
Ullastrell Ball dels Gegants Josep Bargalló 2006
Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.