• Josep Bargalló
  • Josep Bargalló

Llista de ballets

província : TARRAGONÈS
Població Nom Recull Any Instrumentació
Tarragona Ball de Trucs i Cavallets Es. St. Tecla
Tarragona Bastons (Simó Simó Sara) Joan Rigall
Tarragona Bastons (La Marxa) J. Bertran 1990
Tarragona Bastons (La Llarga) J. Bertran 1990
Tarragona Bastons (Rodats) J. Bertran 1990
Tarragona Bastons (Rodats Centre) J. Bertran 1990
Tarragona Bastons (Pericó) J. Bertran 1990
Tarragona Bastons (La Titanya) J. Bertran 1990
Tarragona Bastons (Nanos Rodats) J. Bertran 1990
Tarragona Bastons (Els Ponts) J. Bertran 1990
Tarragona Bastons (Mort Dimoni) J. Bertran 1990
Tarragona Ball de Pastorets Esbart Tarrag. 1990
Tarragona Ball de Titans Joan Amades
Tarragona Ball de Diables - 1990
Tarragona Ball de Santa Tecla Jaume Guas 1990
Tarragona Ball dels Prims -
Tarragona Ball de La Baieta -
Tarragona Ball Cap-grossos J. Bargalló 1980
Tarragona El Patatuf A. Capmany 1910
Tarragona Ball de Gitanes Salvadó Fa 1985
Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.