• Josep Bargalló
  • Josep Bargalló

Pastorets

Títol Autor Any
40.- ANEM A BETLEM Lluís Millà Gàcio 1990
41.- PASTORETS DEL FERRÉ MAGÍ E. Capellades 1982
42.- LA BONA NOVA Joaquim Ruyra -
43.- ELS PASTORS DE JUDEA Tomàs Padrosa -
44.- PASTORETS CULLEROT I RAVASSEC Joan Xuclà - J. Tragan -
45.- LA INFÀNCIA DE JESUCRIST Jaume Riquet - Cuspinera -
46.- NAVAL O EL PASTOR DE BETLEM P. Felip Alcántara -
47.- LO PORTAL DE BETLEM D.V. Corominas - A. Esquerrà -
48.- ELS PASTORETS DE TARRAGONA Folch i Torres - Bargalló Valls -
49.- L'ENCÍS DE NADAL Carner - Moncunill -
50.- JESÚS SALVADOR(El Nadal Pastorets) Morera - E. Bosses 1928
51.- NAVAL LO PASTOR Acàntara 1950
52.- LA NIT DE NADAL Casas Amigo - Lamote Grignon -
53.- LO NAIXEMENT DE JESÚS Miquel Mocalp Ribert -
54.- LO PORTAL DE BETLEM Música A. Esquerrà -
Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.